1396/4/18

آموزشی

برگزاری کلاس اصول مذاکره 10 تیر ماه 96 در مجموعه هلدینگ خلیج فارس توسط خانم دکتر شراره قشقایی

1395/12/21

آموزشی

برگزاری کلاس اصول رهبری و خصایص رهبران برجسته دنیا توسط آقای دکتر محمود آسیاچی 95/12/24  عسلویه ( پتروشیمی جم )