برگزاری دوره 16 ساعته مدیریت رفتار سازمانی در پتروشیمی مهاباد توسط آقای دکتر محمود آسیاچی در تاریخ های 21 و 22 آبان 96


تاریخ ارسال: 1396/8/21
تعداد بازدید: 345